en · sl
 
Prijazni sovražnik - Dresnikovo sporočilo (28. junij–12. julij 2016)

je del dolgoročnega raziskovalno-oblikovalskega projekta Nuše Jelenec, Katarine Dekleva in Gaje Mežnarić Osole, ki odkriva nove potenciale in možne uporabe tujerodne invazivne rastline japonski dresnik.

V okviru razpisa Odprti ateljeji Ministrstva za kulturo RS so bili zasnovani, ročno izdelani, potiskani in razstavljeni avtorski plakati na temo problematike invazivnih vrst. V prvem delu je potekala zasnova sporočil, ročna izdelava papirja za plakate ter sitotosk, v drugem pa je sledila dvotedenska razstava v 'odprtem ateljeju' Mojstrske delavnice Vevče.S projektom Prijazni sovražnik: Dresnikovo sporočilo smo želeli javnost na atraktiven način, s serijo tematskih grafik, opozoriti na problematiko tujerodnih invazivnih rastlin. Plakat kot medij s svojo možnostjo reprodukcije omogoča širjenje sporočila tako v svoji fizični, papirni obliki, kot tudi s svojo nematerialno podobo na spletu.

Širjenje pozitivnega sporočila se začne že s papirjem, saj se za njegovo izdelavo odstranjuje japonski dresnik. Prizorišče dogajanja odprtega ateljeja je Mojstrska delavnica Vevče, ena zadnjih popolnoma opremljenih delavnic papirja na slovenskem. Tako se vzpostavlja povezava med več področji - obrt in unikatno oblikovanje, raziskovanje, eksperimentiranje in ustvarjanje novih materialov, vizualne komunikacije, obujanje zamirajoče obrti papirništva in se vse skupaj poveže z okoljsko in družbeno-koristno tematiko.

Oblikovalke društva Re-generacija smo k sodelovanju povabile tri mlade, uveljavljene oblikovalce in ilustratorje Mino Arko, Davida Krančana in Matijo Medveda. Na predstavljen izhodiščni oris problematike so pripravili osnutke plakatov.Japonski dresnik, iz katerega so izdelalni plakati je bil odstranjen v okolici delavnice, kjer je bil predelan v papirno kašo. Iz pripravljene kaše smo ročno izdelale papirne liste A2 formata ter serijo kartic s semeni avtohtonih rastlinskih vrst. Plakate smo skupaj z oblikovalci ročno potiskali s tehniko sitotiska v delavnici ročnega papirja.

Serija kartic je bila izdelana s tradicionalno papirniško metodo vstavljanja semen med dve plasti paprine kaše. Kartico lahko posadimo neposredno v zemljo in tako uporabimo rastlino - ki zmanjšuje biodiverziteto in izpodriva lokalno rastje - za zasaditev novih rastlin.Mojstrska delavnica Vevče je postala za čas projekta odprti atelje, kjer so potekale vse faze izdelave plakatov. Obiskovalci so si v tem času lahko ogledali razstavo plakatov, se pogovorili z avtoricami projekta in ogledali papirniške naprave in postopke. Iz papirne kaše so lahko sami izdelali papir.Vse izdelke smo označili s 'certifikatom' v slovenskem in angleškem jeziku, ki navaja material uporabljen za izdelavo papirja. Svoj izvod plakata lahko naročite pri društvu Re-generacija ali ga prevzamete na prodajnih mestih v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC), v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ali v Dobri vagi na ljubljanski tržnici.


David Krančan: Kaj se skriva v japonskem dresniku? (2016)

Matija Medved: When life gives you Japanese knotweed, make Japanese knotweed tea (2016)

Mina Arko: Okolje se spremeni, ko spremeniš odnos do njega (2016)

Gaja Mežnarić Osole: Plant of the Year (2016)


Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo, Republike Slovenije