en · sl
 
Dresnikove igre ’16

Vabljeni na zaključni dogodek Dresnikovih iger, ki bodo v obliki moderirane delavnice, namenjene kovanju ustvarjalnih pobud usmerjenih v ozaveščanje o problematiki tujerodnih invazivnih rastlin. Osredotočili se bomo na pri nas široko razširjen japonski dresnik, ki je ob tem, da velja za eno najinvazivnejših vrst na svetu, tudi užitna in vsestransko uporabna rastlina. Na delavnici se bomo igrali s percepcijami, metaforami, poimenovanji in kompleksnostjo, ki jih razkriva problematika invazivnih rastlin.

Delavnica je namenjena vsem vam, ki bi ŽELELI OBLIKOVATI PROGRAM ali STORITEV, ki bi v skladu s potrebami in usmeritvami ZNOTRAJ VAŠE ORGANIZACIJE, OZAVEŠČALA O PROBLEMATIKI in MOŽNIH UPORABAH JAPONSKEGA DRESNIKA.

V sodelovanju s storitvenimi oblikovalci Servis8 se bomo igrali po principih strateškega načrtovanja in design thinkinga. Spoznali boste orodja in metode, ki jih boste lahko uporabili tudi pri svojem načrtovalskem delu. Dogodek organizira Re-generacija, društvo za družbeno in okoljsko odzivno oblikovanje.

Delavnica je brezplačna.

Delavnica se bo odvijala 30.6. od 16h do 20h v Knjižnici reči, Belokranjska 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. junija na info@re-generacija.si

Prijave so zaželene, ker je število udeležencev omejeno. Ob prijavi prosim navedite ime in priimek, naziv organizacije (v primeru, da jo imate) ter področje vašega delovanja.

Povezava do FB dogodka: https://www.facebook.com/events/954288221351811


-------------------------------------


Dresnikove igre, serijo okoljevarstvnih akcij, letos posvečamo nabiranju japonskega dresnika za pilotni projekt polindustrijske pridelave papirja in ozaveščanju o okolju prijaznih načinih odstranjevanja in uporabe rastline.

Japonski dresnik je tujerodna rastlina, ki spada med sto najbolj invazivnih vrst na svetu. S svojo odpornostjo in močnimi, globokimi korenikami izpodriva lokalno rastje, ogroža kmetijska zemljišča in lahko poškoduje grajeno infrastrukturo. Razmnožuje se s pomočjo korenik, nadzemnih delov in s semeni. Danes se na novih območjih pojavlja predvsem zaradi nenadzorovanega prenosa zemljine ob transportnih poteh, gradbenih jamah, sanacijah naravnih nesreč … Pogosto se razrašča tudi vzdolž vodotokov.

A vendar je užitna in celo zdravilna rastlina, ki ima veliko vsebnost antioksidanta reservatrola, v steblih pa dovolj celuloze, da je primerna za izdelavo papirja. Dresnik odstranjen na dresnikovih igrah bo predelan v celulozo iz katere bo izdelana prva polindustrijska serija papirja.Tokrat bomo očistili rastišča ob Poti spomnov in tovarištva v Kosezah.
Lokacija dogodka

Invazivne rastline in japonski dresnik nam bosta predstavili biologinji Tjaša Peršin in Manca Velkavrh.

1. dogodek: petek, 15. April - 10.00 - 13.00,
zbor: Koseški bajer - pri fitnes napravah
2. dogodek: maj 2016
3. dogodek: junij 2016

Sprotne novice o akciji najdete na: facebook.com/regeneracija

Če bi želeli sami v akcijo, preberite Dresnikov zvezek - knjižico ‘receptov’, ki vsebuje prikaz možnih načinov odstranjevanja invazivne rastline in njene uporabe v vsakdanjem življenju. Priročnik zajema navodila za odstranjevanje rastline, izdelavo jedi, barvila, biodinamičnega pripravka in ročno izdelavo papirja.

PAZLJIVO RAVNAJTE Z ODSTRANJENIM DRESNIKOM.
NEUPORABLJENE DELE RASTLINE ODVRZITE V ZABOJNIK ZA INVAZIVKE.

Dresnikove igre organiziramo v sodelovanju z:
Društvom Sezam japonskidresnik.blogspot.si
Rokavice gor rokavicegor.si

Dogodke sofinancira Oddelek za varovanje okolja MOL.


Dresnikove igre

Kot zrcalo trenutnega odnosa družbe do okolja se kaže pojav invazivnih rastlin, torej rastlin brez naravnega sovražnika. S težnjo po učinkovitih, poceni in neekoloških načinih delovanja človek rastline nenadzirano širi po urbanih kot ruralnih soseskah. Posledično se ruši ravnovesje in raznolikost ekosistemov. Na kakšen način bi lahko na lokalnem nivoju opozorili in spodbudili ljudi, da bi aktivno prisluhnili spremembam v okolici in na podlagi njih oblikovali nove etične načine delovanja?Dresnikove igre - večkraten okoljevarstven dogodek je bil namenjen seznanjanju s problematiko japonskega dresnika, izobraževanju o strategijah odstranjevanja ter odlaganja ter možnih uporabah užitne invazivne rastline znotraj lokalnih skupnosti. Predstavljeni so bili načini za ustvarjanje dresnikovih barvil, papirja, jedi in homeopatskih pripravkov.

Dogodki so spodbujali ustvarjalnost, sodelovanje in kolektivizacijo znanja kot tudi samostojno raziskovanje in prenašanje predstavljenih praks izven okvirov delavnice.Projekt Dresnikove igre je nastal v sodelovanju z Umanotero, Servis8, Muzejem za oblikovanje in arhitekturo MAO ter biologom Anžetom Rogljem.

Projekt je sofinancirala